Rehabilitace po artroskopické operaci ramenního kloubu

Doporučení pro rekonstrukční léčbu po artroskopické operaci ramenního kloubu.

V prvních dnech po operaci se provádí symptomatická terapie, lokální nachlazení, pozorování operovaného lékaře, obvazy. Souběžně s tím začíná rehabilitační léčba..

Obecná doporučení pro rehabilitační léčbu:

1 Fixace končetiny ortopedickým obvazem v poloze mírného únosu končetiny během 3–4 týdnů po operaci.

2 Fyzioterapeutická cvičení podle období:
- 1-3 týdny (Úkoly: udržování svalového tonusu, stimulace krevního oběhu v ramenním kloubu).
- Izotonické napětí svalů ramenního pletence, bez pohybu paží, udržení napětí po dobu několika sekund, následované relaxací.
- Pohyby rukou a pohyby v zápěstí.
- Pohyby v ohybu a extensoru v loketním kloubu nezpůsobují bolest.
- Dynamická cvičení, zvedání ramen, rotace, míchání lopatek.
-4. - 6. týden (Úkoly: obnovení pasivního a začátek aktivních pohybů v ramenním kloubu, obnovení svalového tónu ramenního pletence).
- Houpací pohyby v ramenním kloubu. Cvičení se provádí ohnutím trupu dopředu a houpáním paží. Paže je uvolněná, houpající se pohyby v různých rovinách, v bezbolestném dosahu.
- Pohyb ramenního kloubu se zdravou paží. Pohyby začínají bezbolestným objemem a postupně zvyšují amplitudu pohybů. Síla ze zdravé ruky na operovaný ramenní kloub se přenáší pomocí gymnastické hůlky nebo hůlky. Gymnastická hůl se užívá oběma rukama a díky úsilí zdravé ruky se pohyby provádějí v ovládaném ramenním kloubu..
- Pohyby obsluhované ruky můžete pomoci lanem vyhozeným skrz blok.
- Použití přileb a lyžařských hůlek.
-Zvedněte ruce dopředu, "lezte" prsty štětce na zeď.
- Ruce jsou ohnuté na loketní klouby, ruce jsou přivedeny k ramenním kloubům. Kruhové pohyby se provádějí v bezbolestném rozsahu..
- Postupné zvyšování rozsahu pohybu pomocí „posuvné“ končetiny na vodorovném povrchu.
- Cvičení „mytí“, „česání“.
- Cvičení k posílení svalů stabilizátorů lopatky

Všechny pohyby se provádějí s omezením amplitudy pohybů a bez překročení prahu bolesti. Ostré, kyvné, trhavé pohyby nejsou povoleny, vnější otáčení ramene je omezené.

Třídy se konají 2-3 krát denně, cvičení pro 10-15 opakování.

Pokud kloub zvětšuje, bolest kloubu se po cvičení zvyšuje, kloub se ráno nevyléčí - zátěž by měla být snížena a konzultovat s lékařem.

Je optimální provádět rehabilitační léčbu za účasti fyzioterapeuta.

Užitečná zařízení pro pasivní vývoj pohybů v ramenním kloubu ("Arthromot")

-8. - 12. týden (Úkoly: začátek silového tréninku, trénink svalů stabilizátorů ramenního kloubu, kinezoterapie, obnovení rozsahu pohybu kloubu ve všech rovinách. Přidány jsou i cvičení zaměřená na koordinaci a obnovení propriorecepce).

-Cvičení pomocí blokových simulátorů, závaží a gumových tlumičů nárazů. Standardní cvičení se provádí za účelem zatěžování různých svalových skupin ramenního pletence, s mírným omezením amplitudy pohybů a postupným zvyšováním hmotnosti na střední.

- Cvičení v bazénu s použitím odolnosti vůči vodě.

-Koordinační cvičení se provádí pomocí míčků nebo platforem. Může to být cvičení, které udržuje míč přitlačený ke zdi, nebo cvičení se zaměřením na míč nebo plošinu. Podobná cvičení jsou nejlépe zahájena pod dohledem lékaře..

-Simulace sportovního nákladu (pohyby rakety, házení pohyby...) v pomalém režimu, případně za použití gumových tlumičů. -Zvýšený rozsah pohybu na plnou hlasitost.

Sportovní zatížení omezte na 4-6 měsíců.

Toto schéma rehabilitační léčby má poradní povahu a mělo by být v každém případě objasněno ošetřujícím lékařem, přičemž je třeba brát v úvahu charakteristiky poškození, typ operace a povahu očekávaných zátěží..

Podmínky hospitalizace pro artroskopickou léčbu patologie kolenního kloubu se mohou lišit. V současné době existuje tendence ke zkrácení délky pobytu v nemocnici. Stacionární stadium léčby, s většinou meniskusových operací, je od několika hodin do 1 dne, s artroskopickými plastovými zkříženými vazy od 1 do 3 dnů.

OBDOBÍ STACIONÁRNÍ OŠETŘENÍ:

Intraoperativní antibiotická profylaxe - jednorázové intravenózní podání širokospektrálního antibiotika, v případě potřeby opakované podání po 24 hodinách.
Prevence tromboembolických komplikací - kompresivní úplety nebo elastická bandáž končetin během chirurgického zákroku a v pooperačním období (do 3-5 dnů), podávání heparinových přípravků s nízkou molekulovou hmotností (do 10 dnů), antikoagulancia tablet.
Kryoterapie v pooperačním období - lokálně nachlazení, v intervalech 30-40 minut po dobu 1-3 dnů.
Zajištění zbytku kloubu v časném pooperačním období. V případě potřeby je kloub fixován ortézním obvazem, obvykle je končetina v přímé poloze. V plastické chirurgii zkřížených vazů je kloub fixován pooperační dlahou nebo sklopnou ortézou v uzavřené poloze (je možná fixace v ortéze s ohybovým úhlem 20 stupňů).
Analgetická terapie, nesteroidní protizánětlivá léčiva (NSAID).
Lymfatická drenáž.
Terapeutické cvičení pro první období
1 den - izometrické napětí stehenních svalů, pohyby v kotníku.
2 dny - odvodnění je odstraněno, jsou přidány pasivní pohyby v kolenním kloubu, v bezbolestném rozsahu se aktivuje.
Při aktivaci se používá další podpěra / hůl nebo berle, v závislosti na stupni přípustného zatížení nohy
OBDOBÍ ÚPRAVY AMBULATORY, 1-3 TÝDEN:

Obvazy. Vyšetření traumatologem a obvazy se obvykle provádí 1 den po operaci, 3 až 4 dny a 7 až 12 dní. Aseptické obvazy se v případě potřeby mění vpichem kloubu pro evakuaci tekutiny. Odstranění kloubů se provádí ve dnech 7-12.
Použití protizánětlivých a vaskulárních léků.
Elastický obvaz končetin do 3 až 7 dnů.
Kryoterapie až 3-5 dní.
Lymfatická drenáž.
V závislosti na typu prováděné operace je povolen jeden nebo jiný stupeň aktivity..
Po meniskektomii je od prvního dne po operaci povolena chůze s měřenou zátěží na noze. Do 5 až 7 dnů po operaci se doporučuje omezit zatížení pomocí hůlky nebo berlí s podporou pod loktem. Při menstruačním šití se doporučuje chodit s berlemi bez podpory nohou po dobu až 4 týdnů.

U plastické chirurgie v časném pooperačním období se doporučuje i chůze s berlemi (je možné používat berle s oporou pod loktem) po dobu až 3 týdnů. Zpočátku se chůze provádí bez zatížení na noze. Při chůzi se potom noha (nikoliv špička) položí na podlahu, ale bez přenesení gravitace na ovládanou končetinu. Při nepřítomnosti bolesti se provádí postupné zvyšování axiálního zatížení na rovné noze.

Další fixace kolena.
Pro operaci menisku se používá elastická bandáž kloubní oblasti nebo na měkké (nebo polotuhé) kolenní podložce. V případě plastické chirurgie PKC je kloub fixován pooperační kloubní ortézou s postupným zvyšováním povoleného úhlu ohybu. Pohyby lze zahájit do 3–5 dnů po operaci, úhel povoleného ohybu se postupně zvýší na 90 stupňů během 2–3 týdnů po operaci. V noci lze ortózu zablokovat v prodloužené poloze.

Elektrická stimulace stehenního svalu (volitelné).
Fyzioterapie.
Lehká masáž, mobilizace patelly pasivním pohybem nahoru a dolů a do stran.
Plné natažení kolenního kloubu v poloze na zádech (bez prodloužení kloubu!).
Pasivní pohyby v kolenním kloubu. Dobrého efektu se dosáhne použitím přístroje Arthromot k vyvinutí pasivních pohybů v kloubu.
Fyzioterapeutická cvičení podle období.
Izometrické napětí svalů flexorů a extenzorů stehna, glutálních svalů a pohybu nohy pokračuje. Přidány jsou aktivní pohyby kolenního kloubu, prodloužení flexe v bezbolestném rozsahu. Pohyby se provádějí v "uzavřené smyčce", to znamená, že pata během pohybů je neustále v kontaktu s povrchem. Například, ležící na zádech, je proveden ohyb kolenního kloubu, takže pata sklouzne po povrchu gauče, můžete pomoci ohnout ruce a zachytit spodní třetinu stehna. Cvičení se přidávají k postupnému posilování svalů končetin, ale bez výrazného stresu a při zohlednění syndromu bolesti: pomalé zvedání rovné nohy, v poloze na zádech (prst na sobě) a udržování hmotnosti po dobu 5-7 sekund. Zvednutí rovné nohy při postavení. Cvičení s turniketem pro lýtkový sval. Možná cvičení v bazénu. Třídy se konají 2-3 krát denně, 10-15 opakování.

Chůze je možná s plnou oporou na nohou (v ortéze), chůzí s jednou berlou nebo bez další podpory.
Vývoj rozsahu pohybu v kloubu. Povolený ohybový objem více než 90 stupňů (do plného rozsahu pohybu). Do této doby by mělo být dosaženo úplného prodloužení a nejlépe ohyb 90 stupňů v bezbolestném režimu.
Formování správné chůze. Musíte chodit pomalu, ne ve velkých krocích, pokusit se kulhat na operované noze.
Terapeutické cvičení zaměřené na posílení svalů stehen. Je vhodné vést třídy pod dohledem lékaře fyzioterapeutických cvičení a při zohlednění společné reakce na zátěž.
Třídy se konají 2-3 krát denně, 10-15 opakování. Zvedání a držení rovné nohy (špice). Ne hluboké, pomalé jarní dřepy (ohýbání 30-40 stupňů), cvičení se světelným odporem (gumička), rotoped s minimálním zatížením a malým úhlem flexe v kloubu, posílení předních a vychýlených částí čtyřhlavé kosti femoris, cvičení v bazénu - kyvné nohy, chůzi ve vodě.

Pokud kloub zvětšuje, bolest kloubu se po cvičení zvyšuje, kloub se ráno nevyléčí - zátěž se musí snížit a konzultovat s lékařem.

Je možné chodit a cvičit ve funkční ortóze s plným rozsahem pohybů.
Pokračování silového tréninku. Cvičte na kole, aktivně se ohýbejte a protahujte, duch a únos s elastickým odporem (gumička), ne hlubokými pomalými dřepy (ohýbání do 60 stupňů), kurzy v bazénu, procházky a běh ve vodě, plavání ve stylu prsu. Třídy jsou možné na blokových simulátorech, bez použití simulátoru, který zatěžuje svaly přední skupiny stehen.
Školení zaměřené na koordinaci pohybů. Houpání těla na ohýbaných nohách, krok na schodech, cvičení na plošině, s pojištěním, držení na podpěře.
Je nutné se vyvarovat ostrých prodloužení a nadměrných výšek nohou, kyvných pohybů, skoků, kroucení zátěží. Navzdory zmírnění bolesti je vaz v současné době v procesu přizpůsobení, jeho síla je snížena a kloub potřebuje ochranu.

Neomezená chůze.
Pokračování cvičení zaměřených na posílení svalů končetin, rotopedu, plavání, blokových simulátorů, cvičení s platformou.
Cvičení zaměřené na koordinaci pohybů - udržování rovnováhy na nestabilní platformě na rovných a ohýbaných nohách, s otevřenými a zavřenými očima, udržování rovnováhy na airbagu, cvičení na 1 noze, přesné plíce, boční schody.
4-6 MĚSÍC:

Pokračování cvičení zaměřených na posílení svalů a koordinaci pohybů.
Možné běhání na rovném povrchu.
Použití kolenní podložky pod břemeny, nebezpečí nepříjemných pohybů (transport, cestování) a cvičení.
Je třeba se vyhnout předčasnému zvýšenému zatížení, předčasnému návratu ke sportu, ostrým prodloužením nohou, zejména pohybům dolní končetiny „napříč“, skákání, běhu na tvrdém nebo nerovném povrchu, torzním zatížením, pádům, nekontrolovaným pohybům během sportovních cvičení.

Po provedení plastické chirurgie je nutné omezit sportovní břemeno až na 4-6 měsíců.
Omezení kontaktních nebo herních sportů na 9–12 měsíců.

Chtěl bych také zdůraznit, že výběr rehabilitačního programu by měl být prováděn individuálně a měl by zohledňovat mnoho faktorů. Jedná se o poměrně dlouhou a odpovědnou fázi léčby, bez níž je nepravděpodobné dosáhnout dobrých funkčních výsledků léčby.

Artroskopie rehabilitace ramenního kloubu

Artroskopie ramenního kloubu - jeden ze způsobů, jak diagnostikovat a léčit problémy spojené s patologií vnitřních struktur kloubu, je druh minioperace. Provádí se v lokální nebo celkové anestézii, kdy bolest nemůže být odstraněna léky..

Důsledky artroskopie pro pacienta

Tento postup je zcela neškodný a ve většině případů nejsou důsledky a komplikace pozorovány. Každá operace však nese určitý podíl rizika..

V této souvislosti se po operaci mohou vyskytnout hematomy, nádory, otoky - všechny jsou dočasné povahy a po určité době projdou beze stopy.

V místech, kde byly provedeny řezy a vpichy, stejně jako uvnitř kloubu, jsou po nějakou dobu pozorovány bolestivé pocity. Tyto nemoci také mizí s časem a nevyžadují speciální léky..

Ve výjimečných případech se během artroskopického postupu mohou vyskytnout následující nepříjemné momenty:

poškození žil; poškození chrupavky; poškození nervu; vývoj zánětlivých procesů.

Pokud se operace podobá vedení kvalifikovaného a zkušeného chirurga, je toto riziko v tomto případě minimalizováno. Obecně je artroskopický postup jednou z nejnebezpečnějších a nejúčinnějších výzkumných metod. Při správném řízení je riziko komplikací minimální..

Regenerace a rehabilitace

Po operaci lékař aplikuje fixační obinadlo, které se nedoporučuje předem odstraňovat..

Kloub by měl zůstat sám, je nepřijatelné dělat obvazy doma kvůli riziku infekce.

Tento postup je nejlépe svěřen lékaři. Pohyb v rameni by měl být omezen před uplynutím týdne.

Po artroskopii lze lékaři předepsat preventivní opatření:

zavedení antibiotik k vyloučení možnosti rozvoje zánětlivých procesů; pokud máte obavy z bolesti - dejte léky proti bolesti.

Po nějaké době lékař předepíše:

masážní kurz; kurz fyzikální terapie; fyzioterapie; studené balíčky.

Fyzioterapeutické procedury během rehabilitačního období jsou užitečné v tom, že zlepšují krevní oběh, v důsledku čehož se proces hojení provádí rychleji. Týden po operaci lékař předepíše fyzioterapeutická cvičení s cílem zlepšit krevní oběh a zvýšit svalový tonus.

Těžká zátěž na paži a rameni bude možná až po 4-6 měsících.

Při provádění terapeutických cvičení je třeba dodržovat řadu pravidel. Hlavním pravidlem je zákaz ostrého houpání rukou. Třídy by měly být vedeny pravidelně a lépe pod vedením lékaře fyzikální terapie. Tělo se plně zotaví po operaci šest měsíců po operaci.

Indikace a kontraindikace pro artroskopii ramenního kloubu

Artroskopie zahrnuje chirurgický zákrok, který vám umožní proniknout do ramenního kloubu, abyste mohli studovat vnitřní procesy a určit různé patologie.

Tento postup umožňuje lékaři získat následující informace:

objasnit nebo vyvrátit diagnózu; rozhodnout o potřebě chirurgické léčby; určit přesné místo, kde se vyskytují patologické procesy.

Indikací pro tento postup je přítomnost následujících chorob a patologií:

deformace šlachy; anatomické rysy ramenního kloubu; dislokace ramen; subluxace ramene; porušení povrchového povlaku kloubu; synoviální nemoc; burzitida; artróza; artritida; poškození vazů, kloubní chrupavka.

Artioskopii ramenního kloubu nelze provést, pokud má pacient chronické infekce infekční povahy, jakož i jejich akutní průběh. Pokud jsou na kůži pustulární léze, je tento typ studie přísně kontraindikován.

Tento postup neprovádějte, pokud pacient netoleruje anestézii.

V tomto případě je vhodné zvolit jinou diagnostickou metodu. Po artroskopii se bolest kloubů snižuje, nádory odpadávají, obnovuje se svalová aktivita.

Podívejte se na videa na toto téma

Pokrok

V operačním sále je pacient umístěn v polosedě nebo leží na boku, záleží na povaze studie.

Operace se provádí v celkové anestézii, zatímco se používá maska ​​nebo endotracheální anestézie..

Hlavním nástrojem operace je artroskop, zařízení ve formě kovové trubice, vybavené miniaturní kamerou. S jeho pomocí se střílí uvnitř ramene. Pro chirurgii se také používají nástroje k propíchnutí tkáně, pumpování a dodávání tekutiny do kloubu.

Trvání zákroku je v průměru asi dvě hodiny, poté jsou malé jizvy.

Během operace se do kloubní dutiny zavede jehla, skrz kterou se vytvoří odtok vnitřní tekutiny, po které se vstřikuje solný roztok. Další akcí chirurga je zavedení artroskopu do kloubu skrz malou díru, jejíž velikost obvykle není větší než 5 mm.

Dále musí chirurg provést skenování vnitřního stavu kloubu, všechny manipulace jsou zobrazeny na obrazovce počítače. V jednom chirurgickém zákroku je tedy možné identifikovat všechna existující onemocnění ramenního kloubu. Pokud lékař během operace zjistí přítomnost postižených tkání, provede jeden nebo více malých řezů a provede odstranění.

Související videa

Kolik je artroskopie

Artroskopie se provádí pouze ve stacionárních podmínkách. Tento postup zahrnuje předběžnou přípravu a také pooperační období zotavení.

V tuto chvíli by měl být pacient pod dohledem zkušeného lékaře.

Pokud tedy byla diagnóza provedena v lékařském středisku, budete muset zaplatit nejen samotný zákrok, cena bude zahrnovat následující:

pobyt v lékařské nemocnici, včetně jídla; anestézie; léky proti bolesti používané po zákroku; fyzioterapie; jednorázové materiály použité během postupu; léky.

Celková částka tedy může začínat od 20 000 rublů a její horní hranice může dosáhnout až 80 000 rublů. Tuto studii lze provést zdarma, v běžné nemocnici, pokud existují důkazy od ošetřujícího lékaře a pokud má nemocnice vhodné vybavení a specialisty na tento typ diagnostiky.

V jakémkoli velkém městě existují soukromé kliniky, v nichž jsou klienti nabízeni k provedení tohoto typu vyšetření.

Artroskopie je moderní bezpečný diagnostický postup, který má mnoho výhod a je účinným nástrojem v diagnostice a léčbě kloubů.

Většina pacientů, kteří ji podstoupili, tvrdí, že artroskopický postup se pro ně stal jediným prostředkem, který jim pomohl při léčbě nemoci více než jiné metody léčby a diagnostiky. Rovněž poznamenávají, že rehabilitace je velmi důležitá..

Artroskopie ramenního kloubu

Artroskopie ramenního kloubu je moderní metodou minimálně invazivní chirurgie, při které se chirurgie provádí pomocí malých řezů. Operace se provádí pomocí speciálního ultrapřesného zařízení zvaného artroskop, na jehož konci je světelný zdroj a malá videokamera přenášející zvětšený snímek na monitor chirurga.

Provozní technika

Artroskopie se provádí pro zranění a dislokace kloubů, pro zranění rotátorové manžety a také pro případ bolesti, která může omezit pohyblivost osoby. Tato operace poskytuje vynikající účinek při léčbě poškození Bankart..

Arthoscope umožňuje chirurgovi vyhodnotit stav volných tělísek kloubní oblasti, diagnostikovat poškození šlach a vazů a také identifikovat zánět a poranění chrupavky.

Během operace je pacient položen tak, aby odborníci měli volný přístup ke všem strukturám poškozeného kloubu. Operace netrvá déle než dvě hodiny a je prováděna v místní nebo celkové anestézii. Umožňuje udržovat integritu kloubů, takže po jeho dokončení jsou jen malé jizvy. Po popsaných manipulacích je pacient ponechán v nemocnici asi další tři dny.

Funkce období obnovy

K úplnému zotavení po artroskopii ramenního kloubu dojde do šesti měsíců. V počátečním stádiu se doporučuje aplikovat fixační obvaz na poškozený kloub. K dispozici je také fyzioterapeutický kurz..

V prvních dnech po operaci jsou na místo operace aplikovány studené obklady. Končetina je upevněna odnímatelným obvazem, který se mění během tří až čtyř týdnů..

Pacientům se také doporučuje provádět jednoduchá fyzická cvičení zaměřená na stimulaci krevního oběhu a udržování svalového tonusu. Zahajte cvičení lehkou flexí a prodloužením ruky a loketního kloubu. Cvičte, dokud nenastane bolest. Houpačky a trhané pohyby, jakož i vnější otáčení končetiny jsou zakázány.

Tělesné cvičení

Během rehabilitačního období je velmi důležité správně a včasně provést fyzioterapii po artroskopii kloubu, protože doba zotavení přímo závisí na tomto

Rehabilitace po artroskopii ramenního kloubu zahrnuje denní cvičení, která se provádějí několikrát denně po dobu deseti až patnácti opakováních. V případě silného zatížení kloubu, jeho otoku nebo výskytu nepříjemných pocitů by měla být zátěž snížena a také informujte svého lékaře..

Výcvik by měl být pod dohledem lékaře fyzikální terapie a měl by brát v úvahu individuální charakteristiky každého pacienta.

Aktivní silový trénink začíná dva až tři měsíce po operaci. V této fázi zotavení je povoleno použití blokových simulátorů a použití pryžových tlumičů a závaží. Vynikající výsledek je dán cvičeními prováděnými ve vodě. Můžete použít speciální platformy, gumové kuličky nebo jiná zařízení.

Výhody této metody léčby onemocnění ramenního kloubu

Artroskopie ramene umožnila lékařům přenést léčbu patologií tohoto kloubu na zcela novou a slibnou úroveň. Jeho hlavní výhodou je minimální riziko infekce během operace. Dříve, k dosažení nezbytných výsledků, chirurgové provedli řez nejméně patnáct až dvacet centimetrů. Tato metoda se navíc vyznačuje absolutní jistotou, protože umožňuje identifikovat všechna existující onemocnění kloubů během jednoho chirurgického zákroku.

Nyní se podívejme na video o procesu artroskopie ramen:

Rehabilitace po artroskopii

Pro provedení studie nemocného kloubu se do propuknutí vloží artroskop do jeho dutiny, a pokud je to nutné, provedou se chirurgické operace, provede se více propíchnutí a použijí se chirurgické nástroje. Doba rehabilitace po artroskopii ramenního kloubu je ve srovnání s dutinovou metodou chirurgického zákroku zkrácena o polovinu. Riziko infekce rány a následně i komplikace po operaci je také sníženo.

Co zahrnuje rehabilitace?

Aby se pacient mohl co nejdříve vrátit do aktivního života, měla by jeho léčba v pooperačním období zahrnovat soubor rehabilitačních opatření. Od prvního dne po artroskopii se provádí ošetření léky zaměřené na anestézii kloubu a odstranění zánětlivého procesu. Studené obklady jsou aplikovány na místo léze a pokaždé, když potřebujete změnit obvaz, je rána vyšetřena ošetřujícím chirurgem.

Hlavní rehabilitační metodou po artroskopii jsou terapeutická cvičení. Cvičení od prvních dnů pooperačního období pomáhá obnovit pohyblivost paže a zkrátit dobu rehabilitačního období.

Terapeutická cvičení během imobilizace

Třídy fyzikální terapie lze zahájit, když je paže stále v klidu a fixována bandáží. Za prvé, operace není ovlivněna zdravou paží a klouby obsluhované končetiny a po 5-6 dnech po zahájení imobilizace minimální napětí na ramenním kloubu.

Cvičení v prvních 3 týdnech po artroskopii kloubu:

svalové kontrakce paže, které nejsou doprovázeny pohybem. Po dobu několika sekund se svaly ramenního pletence udržují napnuté a poté se uvolní stlačení prstů ruky. Můžete použít gumový expandér pohybu zápěstí a ohnutí zápěstního kloubu pohybu v ramenním pletence: zmenšení a zředění lopatek, zvýšení a otočení ramen

Ramenní kloub bude v ortopedickém obvazu po dobu 3 až 4 týdnů, takže gymnastika je nezbytná k odstranění myogenní kontraktury při zachování integrity jizvy zbývající po artroskopii. Kromě toho jsou pohyby navrženy tak, aby stimulovaly krevní oběh v imobilizované ruce. Pokud ale způsobuje otok a bolest, zatížení ramenního kloubu se několik dní snižuje nebo zastavuje.

Terapeutická gymnastika po imobilizaci

Poprvé po imobilizaci ve svalech dochází k ochrannému reflexnímu napětí a cvičení je doprovázeno nepohodlí a bolestí. Gymnastika se však nezastaví a měla by být zaměřena na překonání reflexního napětí.

Cvičení od 4 do 6 týdnů po artroskopii kloubu:

trup dopředu a náklon, ruka je uvolněná a visí volně dolů, aby produkovala oscilační pohyby v různých rovinách. Rozsah pohybu by neměl být bolestivý; oběma rukama vzít gymnastickou hůl a pomocí zdravé končetiny přenést dynamiku pohybu na bolest kloubu; zvednout dva konce jednoho lana hodeného přes blok, zatáhnout ho zdravou končetinou, a to pomocí ovládané ruky; položte ruku na zeď před sebe a zvedněte ji posuvným pohybem; Položte ruce na ramenní klouby, provádějte rotační pohyby; posuvné prsty na vodorovném povrchu před vámi, například na stole.

Kromě těchto cvičení mohou rehabilitační gymnastika zahrnovat další osoby, které se týkají ramenního kloubu, například napodobit praní, česání, vytahování na laně nebo paralelní tyče. Když se svalový tonus začíná zotavovat, rozsah pohybu obsluhované končetiny se postupně zvyšuje. Při provádění gymnastiky je třeba brát v úvahu stupeň bolesti a postupně zvyšovat objem zátěže. Složitá cvičení by neměla zahrnovat ostré houpání nebo trhavé pohyby, které mohou způsobit bolest. Třídy se konají nejméně dvakrát denně, optimálně - třikrát s opakováním každé recepce 10-15krát.

Masáž a fyzioterapie poskytují dobrou pomoc při odstraňování reflexního napětí..

V každém konkrétním případě artroskopie ramenního kloubu se bere v úvahu stupeň chirurgického zákroku: operace byla provedena za účelem vyšetření, nebo byly provedeny jiné chirurgické zákroky současně. Jak aktivně je možné provádět rehabilitační kurzy, určuje ošetřující lékař na základě věku pacienta a závažnosti jeho zdraví..

Artroskopie ramenního kloubu a zotavení po operaci

Rehabilitace po artroskopii ramene

Artroskopie ramenního kloubu je moderní metodou minimálně invazivní chirurgie, při které se chirurgie provádí pomocí malých řezů. Operace se provádí pomocí speciálního ultrapřesného zařízení zvaného artroskop, na jehož konci je světelný zdroj a malá videokamera přenášející zvětšený snímek na monitor chirurga.

Provozní technika

Artroskopie se provádí pro zranění a dislokace kloubů, pro zranění rotátorové manžety a také pro případ bolesti, která může omezit pohyblivost osoby. Tato operace poskytuje vynikající účinek při léčbě poškození Bankart..

Arthoscope umožňuje chirurgovi vyhodnotit stav volných tělísek kloubní oblasti, diagnostikovat poškození šlach a vazů a také identifikovat zánět a poranění chrupavky.

Během operace je pacient položen tak, aby odborníci měli volný přístup ke všem strukturám poškozeného kloubu. Operace netrvá déle než dvě hodiny a je prováděna v místní nebo celkové anestézii. Umožňuje udržovat integritu kloubů, takže po jeho dokončení jsou jen malé jizvy. Po popsaných manipulacích je pacient ponechán v nemocnici asi další tři dny.

Funkce období obnovy

K úplnému zotavení po artroskopii ramenního kloubu dojde do šesti měsíců. V počátečním stádiu se doporučuje aplikovat fixační obvaz na poškozený kloub. K dispozici je také fyzioterapeutický kurz..

V prvních dnech po operaci jsou na místo operace aplikovány studené obklady. Končetina je upevněna odnímatelným obvazem, který se mění během tří až čtyř týdnů..

Pacientům se také doporučuje provádět jednoduchá fyzická cvičení zaměřená na stimulaci krevního oběhu a udržování svalového tonusu. Zahajte cvičení lehkou flexí a prodloužením ruky a loketního kloubu. Cvičte, dokud nenastane bolest. Houpačky a trhané pohyby, jakož i vnější otáčení končetiny jsou zakázány.

Tělesné cvičení

Během rehabilitačního období je velmi důležité správně a včasně provést fyzioterapii po artroskopii kloubu, protože doba zotavení přímo závisí na tomto

Rehabilitace po artroskopii ramenního kloubu zahrnuje denní cvičení, která se provádějí několikrát denně po dobu deseti až patnácti opakováních. V případě silného zatížení kloubu, jeho otoku nebo výskytu nepříjemných pocitů by měla být zátěž snížena a také informujte svého lékaře..

Výcvik by měl být pod dohledem lékaře fyzikální terapie a měl by brát v úvahu individuální charakteristiky každého pacienta.

Aktivní silový trénink začíná dva až tři měsíce po operaci. V této fázi zotavení je povoleno použití blokových simulátorů a použití pryžových tlumičů a závaží. Vynikající výsledek je dán cvičeními prováděnými ve vodě. Můžete použít speciální platformy, gumové kuličky nebo jiná zařízení.

Výhody této metody léčby onemocnění ramenního kloubu

Artroskopie ramene umožnila lékařům přenést léčbu patologií tohoto kloubu na zcela novou a slibnou úroveň. Jeho hlavní výhodou je minimální riziko infekce během operace. Dříve, k dosažení nezbytných výsledků, chirurgové provedli řez nejméně patnáct až dvacet centimetrů. Tato metoda se navíc vyznačuje absolutní jistotou, protože umožňuje identifikovat všechna existující onemocnění kloubů během jednoho chirurgického zákroku.

Nyní se podívejme na video o procesu artroskopie ramen:

Artroskopie ramenního kloubu

Artroskopie ramenního kloubu je postup, který ortopedové používají ke zkoumání, diagnostice a léčbě nemocí kloubů. Pomocí malého vpichu lékař v nemocnici Yusupov vloží do kloubu endoskopické zařízení malou kamerou, která přenáší obraz na monitor. Pod kontrolou zraku chirurg zkoumá obraz chirurgického pole na obrazovce a provádí nezbytné manipulace.

Nejprve byla provedena artroskopie výhradně pro diagnostické účely, což vám umožní určit příčiny problémů s kloubem. Dnes je artroskopie ramenního kloubu high-tech metodou. Provádí se u různých onemocnění kloubu. Po operaci musí pacienti obnovit narušenou motorickou funkci. Rehabilitologové v nemocnici Yusupov používají nejnovější fyzioterapeutické postupy, metody kinezioterapie, které rychle zlepšují pohyby kloubů, aby se zotavily z artroskopie ramenního kloubu.

Pokud dojde k problémům po artroskopii ramenního kloubu, každý může kontaktovat kliniku telefonicky v nemocnici Yusupov. Rehabilitační klinika je vybavena nejmodernějším vybavením předních společností v Evropě a USA. Specialisté různých oborů (kinezoterapeuti, reflexologové, fyzioterapeuti, masážní terapeuti) používají inovativní techniky k provedení rehabilitace po artroskopii ramenního kloubu. Nižší než míra zotavení trhu.

Postup pro artroskopii ramenního kloubu

Před zahájením artroskopie ramenního kloubu pacienta konzultuje ortoped a anesteziolog. Procedura se často provádí v celkové anestézii. Typ anestézie se volí individuálně v závislosti na výsledcích analýzy a fyzické formě pacienta. Anestezie může být lokální. Provedení je jednoduché a provádí se bez účasti anesteziologa.

Ortoped zavádí artroskop s videokamerou malým řezem do dutiny ramenního kloubu. Obraz z kamery vstupuje do monitoru. Obrázek je vysoce kvalitní, což vám umožní vidět jakékoli poškození a přesně provést operaci.

Dalším řezem lékař představí nástroje, kterými provádí požadované manipulace. Po zákroku zůstává pacient v nemocnici 1-2 dny. Doba hospitalizace závisí na typu a složitosti operace. Období rehabilitace pro artroskopii ramenního kloubu je dvakrát kratší než u chirurgického zákroku s otevřením dutiny kloubu. Významně snižuje riziko infekce chirurgické rány po artroskopii ramenního kloubu. Recenze o operaci jsou pozitivní. Jiné pooperační komplikace jsou vzácné..

Funkce rehabilitace po artroskopii ramenního kloubu

V každém případě onemocnění je stupeň chirurgického zákroku odlišný. Při přípravě rehabilitačního plánu zohledňuje lékař nemocnice Jusupov, zda byla operace provedena za účelem vyšetření, nebo zda byly provedeny lékařské manipulace. Intenzitu rehabilitačních opatření určuje také rehabilitolog. Zohledňuje věk pacienta a celkové zdraví, přítomnost průvodních nemocí.

Komplexní rehabilitace po artroskopii ramenního kloubu zahrnuje:

 • léková terapie (prevence infekce, úlevy od bolesti a zánětu);
 • fyzioterapeutické procedury;
 • fyzioterapeutická cvičení.

Ihned po operaci dostávají pacienti profylaktická moderní antibiotika s minimálním spektrem vedlejších účinků. Lékaři předepisují léky, které zmírňují bolest a potlačují zánětlivé procesy. Na operovaný ramenní kloub se aplikuje chlad. Chirurg zkoumá chirurgické rány při každém oblékání..

Po zákroku je končetina fixována speciální bandáží ortézy. V případě přísného provedení všech doporučení ošetřujícího lékaře dojde k úplnému obnovení funkcí ramenního kloubu do šesti měsíců.

Terapeutická cvičení po artroskopii ramenního kloubu

Hlavní metodou rehabilitační léčby po artroskopii ramenního kloubu je speciální gymnastika. Předepisuje se od druhého dne po artroskopické operaci. Zatímco horní končetina na straně operovaného ramenního kloubu je v ortóze, k provádění cvičení se používá zdravá paže a klouby obsluhované ruky, které nebyly operací ovlivněny. Přibližně 5-6 dní po artroskopii ramenního kloubu rehabilitologové kladou na operovaný kloub minimální zátěž.

Vzhledem k tomu, že rameno a paže jsou v ortopedickém obvazu po dobu 3 až 4 týdnů, je během této doby narušena pohyblivost ramenního kloubu. Terapeutická gymnastika umožňuje zabránit tvorbě kontraktur, zajistit integritu chirurgické jizvy. Cvičení stimuluje krevní oběh v oblasti operace a v imobilizované končetině jako celku. Během rehabilitační terapie zátěž řídí instruktoři-instruktoři oddělení fyzikální terapie nemocnice Jusupov. Pokud má pacient bolest v rameni a objevuje se otok, snižuje se zatížení kloubu. V některých případech jsou terapeutická cvičení zastavena na několik dní..

Nejprve po imobilizaci horní končetiny ve svalech vzniká reflexní napětí, které je v přírodě ochranné, takže cvičení fyzioterapie může být doprovázeno bolestí a nepohodlím a bolestí. To není důvod k zastavení cvičení, protože reflexní napětí musí být překonáno.

Po odstranění ortézy pacienti nadále samostatně provádějí řadu cvičení předepsaných lékařem. Dostatečně intenzivní silový trénink může být zahájen nejdříve 2 měsíce po operaci a pouze po dohodě s rehabilitologem Yusupovské nemocnice. Ve fázi aktivního silového tréninku se používají blokové simulátory, závaží, gumové tlumiče nárazů. Vynikající výsledky v regeneraci vám umožní dosáhnout cvičení ve vodě, včetně plavání.

Pacient se podrobuje rehabilitační léčbě po artroskopii ramenního kloubu na rehabilitační klinice Yusupovské nemocnice a dostává léčbu a péči podle evropských standardů a přijatelné ceny. Pro více informací o rehabilitaci po artroskopii ramene volejte nemocnici Yusupov. Specialisté na kontaktní centrum zodpoví všechny vaše dotazy.

Artroskopie ramene

Pokud je nutné diagnostikovat nebo ošetřit poškození a poranění horních končetin, použije se artroskopie ramene. Procedura se týká minimálně invazivních zásahů, provádí se rychle a má krátkou rehabilitační dobu. V dnešní době se lékaři stále více uchylují k artroskopii, protože s operací byly získány pozitivní zkušenosti a dlouhodobé výsledky prokázaly její pozitivní vlastnosti.

Indikace a kontraindikace

Artroskopie ramenního kloubu má jasné indikace a kontraindikace. Ramenní kloub je díky svým anatomickým rysům často poškozen. Rameno má jeden z maximálních rozsahů pohybu, ale oblast kontaktu hlavy a kloubního povrchu je malá - to vše vyvolává různé druhy poškození, které bude vyžadovat artroskopii.

Postup se provádí s následujícími patologiemi:

 • subluxace nebo obvyklá dislokace ramene;
 • poškození synoviální membrány;
 • poranění šlachy;
 • prasknutí manžety na rameni;
 • poškození kloubního povrchu;
 • burzitida;
 • omezení mobility;
 • posttraumatická artróza;
 • chondromatóza (přítomnost intraartikulárních těl).

Artroskopie může být podána, když se objeví nové příznaky existujících nemocí nebo v relapsech, pokud existují.

Jako každá procedura má ramenní artroskopie kontraindikace. Neprovádějte postup:

 • při chronických a akutních infekčních procesech v ramenním kloubu;
 • pokud má pacient kontraindikace pro použití anestezie;
 • s hnisavým poškozením kůže v ramenním kloubu, které může vyvolat infekci;
 • v případě cystické vláknité ankylózy, tj. kostní fúze;
 • se snížením kloubní dutiny.

To neznamená, že s takovými omezeními nelze pacientům pomoci - lékař nabídne operaci dutiny. Bude to samozřejmě traumatičtější a doba rehabilitace je delší, ale artroskopie s takovými omezeními se rozhodně nepoužívá.

Funkce procedury

Artroskopie ramenního kloubu se dokáže vypořádat s následujícími patologiemi:

 • stabilizace rotátorové manžety ramenního kloubu - zkrácení a další spojení kloubů s tkáněmi;
 • obnova roztržených vazů - opakovaná fixace vazivového aparátu, návrat do anatomické polohy, pokud je to nutné, posunutí vazů s dalším upevněním;
 • extrakce osteofytů - excize osteofytů a chondromatózních těl s následným odstraněním;
 • posttraumatická artróza - odstranění nefunkční tkáně chrupavky, která způsobuje zánět;
 • subakromiální dekomprese - uvolnění sevřeného nervu;
 • Poškození SLAP - provedení debridementního postupu;
 • Patologie bursa - otevření kloubního vaku, odstranění zahušťování a omytí dutiny antiseptickými prostředky;
 • obvyklá dislokace ramene - obnova anatomické polohy kloubních prvků, odstranění nefunkčních částí, repozice komprese.

Artroskopie se úspěšně používá k odstranění cystických formací a oprav prasklin, jakož i s omezenou pohyblivostí, poruchovým syndromem. Výměna ramenního kloubu, tj. umístění implantátu se stále provádí pomocí širokého přístupu a břišní chirurgie.

Výhody a nevýhody artroskopie

Artroskopie pro patologie ramenního kloubu má obrovské výhody. Lékaři tvrdí, že tento zásah je považován za jeden z nejlepších z hlediska současné diagnostiky a léčby.

Během intervence má lékař schopnost kontrolovat proces na monitoru

Pozitivní aspekty artroskopie jsou následující:

 • pacient je v nemocnici na krátkou dobu - nejčastěji je to jeden den, maximální doba pro sledování pacienta je v případě potřeby 4 dny;
 • artroskopie se provádí poměrně rychle - od půl hodiny do hodiny;
 • schopnost zachovat integritu kloubu;
 • pomocí artroskopie je možné stanovit nejpřesnější diagnózu, protože lékař vidí patologii na monitoru;
 • minimálně invazivní postup, protože dvě vpichy v ramenním kloubu v žádném případě nejsou rozsáhlou břišní operací, po které zůstávají velké jizvy;
 • nízká pravděpodobnost komplikací;
 • významným plusem je rychlá rehabilitace a obnova společné mobility.

Mezi nevýhody operace patří možné komplikace, které se objevují po zákroku. Zpravidla je jich jen málo a tvoří 0,5 procenta všech případů, kdy byl tento postup proveden. Komplikace někdy vznikají během operace a jsou okamžitě eliminovány v procesu její implementace. Mezi minusy patří:

Tyto účinky jsou běžné a vyskytují se téměř po každé operaci. Prochází rychle a nevyžadují zvláštní ošetření a lékař doporučí léky proti bolesti, aby zmírnil bolestivost..

Pořadí chování

Artroskopie začíná přípravnou fází. Dlouhá příprava a další diagnostika se zpravidla nevyžadují. Na klinice pacient předem navštíví anesteziologa a ortopeda. Anesteziolog požádá pacienta, aby mluvil o alergiích na různá anestetika, pokud existují. Na základě výsledků průzkumu a studie lékařské dokumentace rozhodne anesteziolog, jaký druh anestezie je třeba, stanoví se omamnou látkou a dávkou.

Ortopedický chirurg bude vyžadovat výsledky dalších výzkumných metod, které musíte mít před operací:

 • krevní test na virus lidské imunodeficience;
 • krevní test na hepatitidu;
 • krev pro syfilis;
 • koagulogram, tj. dekódování indikátorů krevní srážlivosti;
 • čerstvý elektrokardiogram, který bude obsahovat názor lékaře se souhlasem provést chirurgický zákrok;
 • MRI ramenního kloubu.

Samotná operace se provádí v celkové anestezii. Podává se přes masku nebo endotracheálně. Před operací si lékař zvolí techniku ​​přístupu do kloubu.

Klasická pozice, ve které je operace nejčastěji prováděna, je, když je pacient umístěn na zdravé straně a pacientova ruka je natažena nahoru a mírně na stranu, fixována systémem bloků. Další polohou je axiální tah podél dvou os. Nemocné rameno bude připevněno v pravém úhlu k ose ramene s bloky 2-3 kg. Další možností je poloha plážového lehátka. Pacient sedí napůl, jako by seděl na lehátku. Kloub bude viset na volném okraji stolu, kde lékař provádí operaci.

Během zákroku je chirurgické pole dezinfikováno, jsou provedeny potřebné značky, kde budou provedeny vpichy, je zaznamenána dispozice jednotlivých částí kloubu. Do kloubu se vpichne vpich vpichu a asi 50 ml fyziologického roztoku. Na hlavním přístupovém místě se provede malý řez. Obvykle nepřesahuje 5 mm a tam se zavádí arthroskop pomocí trokaru - jedná se o speciální zařízení obsahující videokameru.

Druhou incízí se zavede plastová kanyla. Slouží k nasávání vznikajících tekutin. Další léčebnou taktiku stanoví lékař v závislosti na tom, co je třeba v kloubu udělat. Celá operace se provádí pod úplnou kontrolou videa. Doktor vidí naprosto všechno, co se děje v kloubu. Artroskopická chirurgie je méně traumatická a pomáhá dosahovat vysokých výsledků v léčbě patologií ramenního kloubu.

Zotavení

Po artroskopii se pacienti podrobují rehabilitaci. Toto je jednoduché období, zpravidla není spojeno s žádnými komplikacemi. V prvním týdnu po chirurgickém zákroku je vhodné neodstraňovat obvaz, který se stále používá ve zdravotnickém zařízení na nemocný ramenní kloub. V tuto chvíli je pro klouby zapotřebí maximální odpočinek. Pokud je obvaz nezbytný, měl by být prováděn výhradně lékařem.

Cvičební terapie se provádí pod dohledem lékaře

V průběhu rehabilitace lékař předepíše antibakteriální látky, informuje o lécích proti bolesti, které mohou být užívány se silnou bolestí. Chcete-li zmírnit zánět ramenního kloubu, musíte pravidelně aplikovat chlad. Takže zotavení je mnohem snazší.

Po chirurgickém zákroku je také rameno fixováno obvazem a později lze zakoupit speciální design, který znehybňuje kloub. Od prvního dne do konečného zotavení je indikována pohybová terapie. Těžká fyzická námaha na paži musí být omezena na šest měsíců. Pokud budou dodržena všechna doporučení lékaře, nebudou problémy s rehabilitací a pacient se zotaví velmi rychle po artroskopii ramenního kloubu.

Recenze

Chcete-li získat představu o postupu, přečtěte si recenze pacientů, kteří podstoupili:

Artroskopie ramenního kloubu je vynikajícím způsobem minimálního invazivního zásahu do poměrně velkého kloubu. Po zákroku nezůstaly žádné jizvy a rehabilitace je co nejrychlejší..

Ramenní artroskopie: rehabilitace po operaci, revize zotavení

Dnešní moderní medicína nabízí několik způsobů řešení problémů s klouby a jednou z těchto metod je artroskopie ramenního kloubu.

Okamžitě si všimneme, že tento typ léčby se používá jak k odstranění problémů v kloubu, tak k diagnostice.

Metoda je operace, při které dochází k narušení integrity kůže. Tato metoda se však vyznačuje neuvěřitelně malým traumatem, ale zároveň vám umožňuje nahlédnout do ramene a jakéhokoli jiného kloubu a studovat jeho stav..

Lze tedy poznamenat, že artroskopie pomáhá:

 • Vyjasněte a proveďte správnou diagnózu.,
 • Vzít biologický materiál pro výzkum.
 • Konečné rozhodnutí o léčbě, konzervativní nebo chirurgické.
 • Určete přesné umístění společného problému.

Indikace kontraindikace pro chirurgii

Protože ramenní kloub způsobuje mnoho pohybů, ale jeho plocha je relativně malá, rychle se opotřebuje, což vede k mnoha zraněním.

Indikace pro artroskopii jsou:

 1. Obvyklá dislokace nebo subluxace ramenního kloubu.
 2. Synoviální onemocnění kloubů a zánět.
 3. Poškození šlach, kloubních povrchů, manžet na rameni.
 4. Omezení mobility a rozvoj burzitidy.
 5. Posttraumatická artróza.
 6. Přítomnost cizích předmětů ve spoji.

Kromě toho může být indikována operace opakování, pokud dojde k recidivě po první.

Pokud jde o kontraindikace, stojí za zmínku především o infekčních onemocněních ramenního kloubu.

Neméně důležitá je nesnášenlivost pacientů k anestézii. Operace bude kontraindikována pro kožní projevy, hnisavé vyrážky v oblasti údajného řezu.

Příprava a provoz

Jak příprava na chirurgický zákrok, tak příprava na diagnostické vyšetření ramenního kloubu nevyžadují komplikovaný přípravný proces.

Zpočátku budete muset konzultovat s anesteziologem a ortopedem. Musíte mít s sebou další výsledky výzkumu, MRI, rentgen.

Povinná bude dodávka testů pro:

 • HIV infekce,
 • přítomnost hepatitidy B a C,
 • syfilis.

Určitě budete potřebovat pravidelný biochemický krevní test a čerstvé EKG.

Pokud nejsou kontraindikace, provádí se operace v celkové anestezii. Během operace bude lékař používat následující lékařské nástroje:

 1. Artroskop - pevná kovová trubice, která je vybavena systémem čoček a umožňuje zobrazit oblast kloubu.
 2. Troakar - speciální nástroj, kterým se propíchne kůže a tkáně.
 3. Kanyla pro přivádění a vypouštění tekutiny do a ze kloubu
 4. Artroskopická sonda, která se používá k prodloužení kloubní tkáně, což pomáhá dostat se přímo do místa problému.

Při provádění chirurgického zákroku na ramenním kloubu by měl lékař získat co nejširší a nejširší přístup kloubu. Za tímto účelem existuje několik opatření pro položení pacienta na operační stůl.

V klasické póze je pacient položen na bok, bolavé rameno je nataženo a mírně na stranu, což umožňuje přístup k rameni.

Axiální trakce podél dvou os naznačuje, že rameno bude připevněno na dvou místech, tato fixace se provádí pod úhlem 90 stupňů a zavěsí se speciální zatěžovací blok o 2-3 kg.

V pozici lehátka na pláži. V tomto případě je pacient v polosedě a mírně se ohýbá dopředu, takže ramenní kloub visí přes okraj operačního stolu..

Dále je místo operace dezinfikováno a označeno. Na kůži jsou vyznačena místa jednotlivých kloubů a vstupní body pro chirurgické nástroje.

Pro propíchnutí dutiny ramenního kloubu se používá speciální jehla pro vpich. Po vypuštění synoviální tekutiny se do ramenního kloubu vstříkne solný roztok, obvykle roztok chloridu sodného.

V místě přístupu k artroskopu se provede řez. Operace je minimálně invazivní a incize nepřesahuje 5 mm. Poté se do něj zavede trokar a pouzdro s artroskopem, poté se trokar odstraní a nahradí se artroskopem s optikou.

Současně se pomocí jiného řezu zavede plastová kanyla pro vypuštění tekutiny. Průběh vyšetření ramenního kloubu a taktika ošetření dále určuje chirurg.

Výhody provozu

Artroskopie ramenního kloubu, jakož i dalších kloubů, byla dlouho považována za nejprogresivnější a nejlepší způsob, jak provádět diagnostiku i přímý chirurgický zákrok..

Bereme na vědomí pozitivní aspekty této metody:

 1. Pacient je v nemocnici na krátkou dobu, obvykle od 1 do 4 dnů, po které můžete být propuštěni.
 2. Vyšetření ramenního kloubu je velmi rychlé, maximum - hodinu.
 3. Diagnóza je extrémně přesná a spolehlivá..
 4. Operace je zcela minimálně invazivní, prakticky nedochází k traumatu na kůži a tkáních.
 5. Rehabilitace po artroskopii ramenního kloubu trvá krátkou dobu.

Rovněž upozorňujeme, že artroskopie se nevztahuje na nouzové metody poskytování pomoci při problémech s ramenním kloubem a neprovádí se podle zásadních indikací, když problém onemocnění ohrožuje život pacienta.

Takový zásah do ramenního kloubu vám však umožňuje rychle a významně zmírnit stav pacienta, zmírnit bolest a v některých případech odstranit příčinu onemocnění..

U chronických onemocnění ramenního kloubu po operaci se prodlužuje doba remise.

Speciální artroskopická technika umožňuje lékaři odstranit příčinu vícenásobných a trvalých dislokací ramen.

Po ošetření je bolest zcela odstraněna a funkce motorů ramene jsou obnoveny.

Komplikace po operaci

Komplikace po artroskopii jsou velmi vzácné a ty, které jsou představovány zcela nevýznamnými ukazateli.

Komplikace zahrnují:

 1. Vzhled povrchového hematomu v místě operace.
 2. Otok tkání.
 3. Otok.
 4. Bolest kloubů po operaci.

Je pravda, že všechny tyto komplikace samy rychle vymizí a nevyžadují další léčbu..

Závažné komplikace, které jsou velmi vzácné, zahrnují hluboké žilní poškození ramenního kloubu, lokální zánět ramene, poškození kloubní chrupavky.

Obnova období

Jak jsme psali výše, zotavení netrvá dlouho. Doporučuje se, abyste do 6 dnů po chirurgickém zákroku na ramenním kloubu neodstranili speciální obvaz. To je nezbytné, aby kloub dorazil v klidu..

Obvazy během rehabilitačního období je vhodné, aby to provedl záchranář, což sníží riziko infekce rány.

K zotavení dochází podle následujících zásad:

 • Pro profylaxi mohou být do kloubu podávány antibiotika..
 • V některých případech se používají léky proti bolesti na bolest kloubů..
 • Na rameno lze umístit ledový obal.
 • Během rehabilitačního období neodstraňujte přídržný obvaz..
 • K zotavení dochází s prvky pohybové terapie.
 • Jakákoli fyzická aktivita na ramenním kloubu musí být dávkována, vyvinuta a schválena lékařem.

S výhradou všech doporučení se zotavení po chirurgickém zákroku nebo diagnostická studie metodou artroskopie na ramenním kloubu uskuteční bez komplikací.

Není možné určit přesné načasování zotavení, záleží na individuálních vlastnostech těla a věku pacienta.

Artroskopie ramenního kloubu: indikace, průběh a rysy rehabilitace

Artroskopie se týká moderních typů chirurgických zákroků v kloubech. Podstatou operace je zavedení artroskopu do dutiny - nástroje, které vám umožní sledovat všechny manipulace pomocí obrazu ve videu. Díky tomu poskytuje postup nejúčinnější výsledky s minimálním rizikem komplikací.

Indikace provozu a jeho výhody

Humerální kloub spojuje horní rameno (humerus) s lopatkou a je ovládán bicepsem. V případě zranění, komplikací po chirurgickém zákroku nebo užívání léků, jakož i na pozadí chronických onemocnění (artritida, burzitida a mnoho dalších) se začínají vyvíjet zánětlivé procesy, které vedou ke vzniku bolesti a otoku..

Léčba takových patologií je také možná pomocí konzervativních metod, včetně omezení mobility pomocí moderních ramenních výztuh. V některých případech je však indikován chirurgický zákrok. Mezi moderní metody terapie lze rozlišit artroskopii ramenního kloubu. Podstatou operace je zavedení lékařských nástrojů do ramenního kloubu pomocí malých řezů (do 5–7 mm). Jedním z nich je artroskop, který je vybaven optickou kamerou..

Během operace je chirurgovi zaručeno, že identifikuje konkrétní oblasti poškození kloubů, odstraní poškozené části, tekutinu s produkty zánětu a také obnoví chrupavkovou tkáň nebo vazy (v závislosti na konkrétním případě).

Díky technologickému zásahu dostává pacient okamžitě z operace artroskopie ramenního kloubu několik výhod:

 1. Odstranění poškozených částí chrupavky, vytvořených vrstev (v případě chronických poranění), jakož i kostních procesů.
 2. Odstranění zanícené části tkáně a zánětlivých produktů.
 3. Kompletní očištění kloubu, obnovení chrupavky.
 4. Opravte poškozené vazy.

Díky tomu je pacient schopen rychle se zotavit a bolest téměř okamžitě po operaci ustane. Důvodem je úplné zastavení zánětlivých procesů a stabilizace stavu ramenního kloubu.

Proto se provádí artroskopie ramenního kloubu pro tyto účely:

 • zotavení po poškození kloubního rtu;
 • eliminace nestability kloubů po zranění nebo na pozadí chronických onemocnění;
 • uvolnění skapulárního nervu z komprimovaného stavu (dekomprese);
 • disekce výsledných adhezí;
 • odstranění formací, vrstev z nerozpustných organických solí vápníku;
 • komplikace proti burzitidě, artritidě a jiným chronickým patologiím;
 • léčba omezení pohybu kloubů bez zjevného důvodu (pokud diagnóza nemůže poskytnout jednoznačné výsledky, je možné provést diagnózu pomocí artroskopie).

Kontraindikace

Pro pacienty je také důležité pochopit, že v některých případech chirurg odmítne operaci provést. Negativní rozhodnutí může být spojeno se specifickými kontraindikacemi:

 1. Významné kožní léze v oblasti ramene.
 2. Vyrážky, pustuly, vaří.
 3. Obecný závažný stav, slabost, komplikace v přítomnosti chronických onemocnění vnitřních orgánů.
 4. Ankylóza.
 5. Nesnášenlivost anestezie, věková omezení.

Uvedené kontraindikace nejsou absolutní - rozhodnutí se v každém případě přijímá individuálně.

Příprava na chirurgii

Příprava začíná konzultací s terapeutem, který:

 • analyzuje stížnosti;
 • zkoumá přítomnost kontraindikací pro chirurgický zákrok;
 • studium lékařské historie pacienta.

Pokud existuje neustálý příjem léků, je nutné informovat lékaře o všech lécích. 7-10 dní před zásahem je kurz přerušen. V den operace je zakázáno brát jídlo, vodu a alkohol (nejméně 12 hodin předem). Je vhodné si s sebou vzít milovaného člověka, aby zotavení z anestézie bylo psychologicky pohodlné.

Průběh intervence

Dnes se artroskopie ramen provádí podle různých metod, v závislosti na diagnóze a charakteristice stavu kloubu pacienta:

 1. Stabilizace ramenního kloubu (povrchy kloubního boku jsou pevné).
 2. Operace Latarge - v tomto případě je poškozená část nahrazena transplantací
 3. Kombinovaná chirurgie - současná stabilizace kloubu a obnovení jeho tkání.

Operace zahrnuje zavedení anestézie (bezpečná injekce přes míchu). Po zamrznutí nervu chirurg provede 2 nebo více řezů s průměrem až 7 mm. Těmito řezy se vkládají nástroje včetně artroskopu. Nejprve chirurg odstraní poškozené části, provede resekční práce. Poté pokračuje v opravě poškozených částí kloubu.

Samotný zásah trvá 1-2 hodiny, vlastnosti jeho implementace jsou vidět ve videu.

Obnova období

Rehabilitace po artroskopii ramenního kloubu probíhá v několika fázích a obvykle trvá 2-3 až 5-6 měsíců.

1-3 týdny

Nejdůležitějších je prvních 15–20 dnů po zásahu. Pacientovi je zobrazen stálý lékařský dohled, musíte také nezávisle monitorovat váš stav, v případě potřeby si všimněte příznaků, které se objeví. Rehabilitace v této fázi zahrnuje následující opatření:

 1. Vyloučení fyzické námahy na paži.
 2. Na sobě obvaz nebo obvaz Deso prak.
 3. Oblékání.
 4. Aplikace studeného obkladu, přičemž v případě potřeby užívejte léky proti bolesti.
 5. Provádění jednoduchých fyzických cvičení. Jedná se o jednoduché svalové napětí bez výrazného pohybu v ramenním kloubu, pohyby prstů a ohnutí ruky, stejně jako zvednutí ramene, spojující lopatky dohromady.

Použití speciálních technických prostředků rehabilitace není nutné.

4-6 týdnů

V této fázi se složitost cvičení zvyšuje:

 1. Potřesení ramen (ruka v uvolněném stavu).
 2. Pohyb v rameni prostřednictvím expozice zdravé ruce.
 3. Kruhové pohyby bolavého ramene v normálních pocitech.
 4. Provádění imaginárních akcí - mytí, česání vlasů.

8-12 týdnů

Během tohoto období se tyto soubory cvičení provádějí:

 1. Na blokových simulátorech.
 2. Pohyb kloubů ve všech rovinách (v normálních pocitech).
 3. Cvičte v bazénu.
 4. Držet míč na zdi s ramenem.
 5. Imaginární sportovní aktivity - házení míče do dálky, zasažení tenisové rakety.

Možné komplikace

Při chirurgických zkušenostech neexistuje jediný případ závažné komplikace po operaci, která by způsobila podstatné poškození zdraví nebo ještě více povedla k smrti. V některých situacích jsou však tyto komplikace pozorovány:

 • infekční onemocnění kloubů a měkkých tkání kolem něj;
 • krvácení do kloubu v důsledku poškození cév;
 • bolesti jiné povahy a obecné slabosti.

Kliniky a náklady

Cena operace závisí na různých faktorech: stavu pacienta, specifické diagnóze, individuálních charakteristikách (věk, chronická onemocnění). Kromě toho náklady na artroskopii ramen závisí také na konkrétní klinice - příklady různých regionů jsou uvedeny v tabulce.

Tabulka 1. Přehled klinik a nákladů na chirurgii

KlinikaAdresa a telefonCena, rub.
svazMoskva, Sailor Silence, 14A

+7 (499) 99 512 99

od 70 000
SM ClinicPetrohrad, Danube Avenue, 47

+7 (812) 618 99 74

od 25 000
Klinika EuromedNovosibirsk, Dusi Kovalchuk, 7/1

+7 (383) 322 57 86

od 30 000
EuromedOmsk, výjezd, 29/3

od 18 000
UNIIFJekatěrinburg, 22 stranický kongres, 50

+7 (343) 333 44 33

od 38 000

Recenze pacientů podstupujících artroskopii ramenního kloubu

Mezi hodnocením pacientů, kteří podstoupili operaci artroskopie ramenního kloubu, najdete většinou uspokojivé komentáře. Předchozí intervence poznamenávají, že samotný postup netrvá dlouho a zotavení po něm je také docela úspěšné. To je však možné, pouze pokud pacient pečlivě dodržuje doporučení lékaře..

"Nedávno jsem si v zemi zranil rameno." Zpočátku se zdálo, že se jedná o normální modřinu nebo maximální podvrtnutí, zdá se, že brzy pomine. Když se však bolest začala téměř denně stupňovat, šel k lékaři po 2 týdnech. Je dobré, že rychle stanovili diagnózu a operace probíhala velmi rychle a zcela normálně. Anestezie se také chovala dobře a normálně se uvolňovala. Doporučuji všem a nemůžete se bát ani chronických zranění. Metoda funguje úspěšně v různých případech. “.

"Chci apelovat na ty, kteří trpí ramenem kvůli traumatu nebo chronickým vředům." Četl jsem recenze o operaci artroskopie ramenního kloubu a rozhodl jsem se podělit se o své zkušenosti. Také jsem byl dlouho trápen pochybnostmi, protože jsem v tělocvičně velmi špatně spadl. A zdá se, že musíte jít k lékaři, ale kolik bude zotavení? A na druhou stranu - tahejte k ničemu. V důsledku toho jsem se rozhodl, prošel diagnózou, udělali artroskopii. Jsou to jen 2 řezy, do kterých se nástroje vkládají. Samozřejmě pod anestézií. Obecně je to v pořádku a zotavení lze podle potřeby dokončit za 2-3 měsíce. A dokonce i sportovec. Nebojte se - v každém případě je lepší diagnostikovat než sedět a vymyslet si různé scénáře pro sebe. “.

"Před 3 měsíci jsem podstoupil artroskopii paže (ramenního kloubu)." Indikace pro chirurgický zákrok - artróza 3 stupně. Samotný postup probíhal velmi dobře, je to jednoduchý zásah, jak mi vysvětlil. Problém je ale v tom. Mám malé dítě a váží 18 kg. Musel to a vždy musí nosit na ruce - už je na to zvyklý. Proto si v poslední době neustále všímám bolesti v rameni. Zdá se, že se pravidelně zesilují. Četl jsem různá doporučení na síti, ale přesto jsem se rozhodl konzultovat lékaře. Předepsané léky proti bolesti, protizánětlivé, stejně jako cvičení, masáže a vše v tomto duchu. No, a samozřejmě, dítě muselo být odstaveno z nošení na ruce - takže lekce pro všechny: aby bylo možné obnovit během rehabilitačního období, musíte být velmi opatrní. Jinak jsou komplikace nevyhnutelné. “.

Chirurgie pro artroskopii ramenního kloubu odkazuje na high-tech typy péče. Provádí se přibližně za 1 hodinu a prakticky nezpůsobuje komplikace. Současně jsou náklady na takový postup poměrně nízké, takže si ho mohou dovolit téměř všichni pacienti. Prognóza pro zotavení však do značné míry závisí na tom, jak rychle pacient jde k lékaři, a na jeho dodržování pravidel rehabilitace..

Zotavení po artroskopii ramenního kloubu

Komplikace a rehabilitace po diagnostice

Artroskopie, stejně jako jakýkoli chirurgický zákrok, může vést ke komplikacím. Rizika jsou minimalizována, ale mohou existovat následující důsledky:

 • Otok a zánět po obvodu vpichu.
 • Bolest kloubů.
 • Otevře se krvácení z poškozených žil. Tato komplikace je velmi vzácná, protože použití nástrojů, které způsobují drobné zranění, snižuje rizika téměř na nulu.
 • Porušení neurologické povahy, vyjádřené jako snížení citlivosti, necitlivost. V takovém případě byste měli okamžitě vyhledat lékaře.

Důležité! Všechny příznaky komplikací mohou projít dostatečně rychle a nevyžadují zvláštní ošetření..

Na konci operace začíná rehabilitace poměrně rychle. Po návratu na oddělení může pacient zahájit regenerační program zaměřený na uvolnění svalů ramene. Lékaři mohou doporučit, abyste zůstali v posteli nebo umožnili chůzi. V případě potřeby budete i nadále dostávat léky proti bolesti.

Při ignorování lékařských doporučení může pacient způsobit zbytečné problémy, které se po zákroku objeví ve formě komplikací.

 • dlouhodobá bolest kloubů;
 • zánětlivý proces;
 • akutní pooperační bolest;
 • ochrnutí končetin;
 • šok a kóma.

Nedodržení technologie ramenní artroskopie může vést k bolesti a výše uvedeným podmínkám. Proto je postup možný pouze ve zdravotnickém zařízení s lékařem s odpovídající kvalifikací.

Jako po jakékoli proceduře prováděné na těle, pacient potřebuje rehabilitaci po artroskopii ramenního kloubu. Jeho objem a míra budou záviset na tom, jak operace proběhla, na jejím stupni a na jakém stavu kloubu po artroskopii. Pro úplné zotavení z ramenní aktivity trvá 2 až 6 měsíců.

Během prvních 24 hodin po zákroku je důležité zmírnit bolest a otoky, proto musí pacient provádět studené obklady a užívat analgetika, aby se zabránilo zánětu. Ovládaná končetina by měla být upevněna elastickými obvazy nebo ortopedickými řezy. Imobilizující obvaz by se měl nosit asi měsíc.

Týden po artroskopii je důležité, aby pacient začal provádět řadu fyzických cvičení (cvičební terapie), přičemž je užitečné pochopit, že dodržování frekvence a systému následných cvičení jeden po druhém je klíčem k úspěšnému uzdravení po operaci..

V prvních 3 týdnech je cílem cvičení terapie stimulace plného oběhu a udržení svalového tonusu. Zde se doporučuje:

 • cviky pro činnost prstů ruky, kde byl postup proveden;
 • kruhové pohyby loketních a zápěstních kloubů, je důležité je systematicky ohýbat a uvolňovat;
 • cvičení, kde pacient zmenší a zvedne lopatky, otočte je.

Od 4 do 6 týdnů začíná zapojení ramenního kloubu do aktivní akce. Zde se doporučuje následující léčebný komplex:

 • ohýbání trupu v pravém úhlu s pažemi dolů a následným kýváním ramene v různých směrech;
 • zvedání rukou ve stejné vzdálenosti, proto je lepší vzít vodorovný předmět, například hůl, a zvednout ruce pomalu nahoru, poté je pomalu sklopit;
 • napodobování chůze s rukama na schodech, opírající se o zeď;
 • Je povoleno aktivně česat vlasy, umývat si obličej;
 • Můžete trénovat své rameno pohybem v kruhu;
 • je dovoleno používat specializované simulátory nebo jejich podobnosti, například lyžařské hole, volant, joystick.

Během tohoto období jsou zakázány ostré pohyby ramen, rány a otřesy..

Od 8. do 12. týdne jsou funkce ramen téměř obnoveny, stojí za to zahájit aktivní silový trénink. Zde doporučují:

 • plavání;
 • posilovací zařízení;
 • cvičení se silovou aktivitou.

Mělo by být zřejmé, že cvičební terapie je vybírána a jmenována specialistou. Pro jakékoli projevy bolesti, otoků, zarudnutí nebo zánětu ramenního kloubu musíte odmítnout naložit a navštívit lékaře.

Po artroskopii je pacientovi předepsán komplex pohybové terapie pro zotavení

Tento typ operace je minimálně invazivní, ale i při minimálním zásahu do lidského těla existuje riziko některých komplikací. Artroskopická plastická chirurgie může vést k tvorbě povrchových hematomů, otoku nebo otoku v měkkých tkáních ramene. Tyto projevy jsou charakteristické po operaci.

Indikace pro použití

Poměrně často se artroskopie provádí jako lékařský diagnostický postup na ramenním kloubu. Obzvláště v případech hraniční patologie. Ale díky zvýšené dostupnosti zobrazování magnetickou rezonancí tato minimálně invazivní operace stále více slouží jako hlavní ošetření ramene..

Postup je předepsán v těchto případech:

 • S nestabilitou na rameni (trvalé dislokace);
 • Poranění ramen při prasknutí svalů a (nebo) šlach;
 • V přítomnosti cizích předmětů v rameni;
 • Poškození kloubní a chrupavkové tkáně v důsledku chronických onemocnění kostry;
 • Chronická recidivující synovitida;
 • Chronická bolest ramene nejasné etiologie;
 • Smlouva.

Radost z pohybu po artroskopickém ošetření ramenního kloubu - rychlá rehabilitace jako výhoda metody

Artroskopie ramene umožnila lékařům přenést léčbu patologií tohoto kloubu na zcela novou a slibnou úroveň. Jeho hlavní výhodou je minimální riziko infekce během operace. Dříve, k dosažení nezbytných výsledků, chirurgové provedli řez nejméně patnáct až dvacet centimetrů.

Artroskopie ramenního kloubu - jeden ze způsobů, jak diagnostikovat a léčit problémy spojené s patologií vnitřních struktur kloubu, je druh minioperace. Provádí se v lokální nebo celkové anestézii, kdy bolest nemůže být odstraněna léky..

Artroskopie ramenního kloubu - jeden ze způsobů, jak diagnostikovat a léčit problémy spojené s patologií vnitřních struktur kloubu, je druh minioperace. Provádí se v lokální nebo celkové anestézii, kdy bolest nemůže být odstraněna léky..

Informace na této stránce jsou poskytovány pouze pro vzdělávací účely. Neléčte sami. Při prvních známkách nemoci se poraďte s lékařem.

Při dlouhotrvajících onemocněních ramene a jeho nestabilitě, jakož i při neúčinnosti konzervativních léčebných opatření, se můžete uchýlit k minimálně invazivní operaci. Artroskopické výkony na ramenním kloubu na rozdíl od klasického chirurgického zákroku zkracují dobu rehabilitace a pobytu v nemocnici.

Artroskopie ramenního kloubu je jednou z typů endoskopických technik, které vám umožňují provádět nezbytné diagnostické a léčebné postupy, aniž byste se museli uchylovat k úplnému otevření vakového kloubu..

Podstatou operace je, že malým řezem do kloubní dutiny je zavedena speciální kamera s osvětlením, která pomáhá vizuálně posuzovat kloubní dutinu. Tato technika je jedinečná v tom, že vizualizace je zcela jasná, viditelnost více než 95%, přibližující se 100%. V klasické chirurgii není viditelnost kvůli velkému poškození kůže a krevních cév větší než 50%.

Při druhém řezu, kdy se provádí artroskopie ramenního kloubu, jsou pro tento typ chirurgie zavedeny speciální nástroje. Liší se od klasických chirurgických nástrojů..

Kolik je artroskopie

Artroskopie se provádí pouze ve stacionárních podmínkách. Tento postup zahrnuje předběžnou přípravu a také pooperační období zotavení.

V tuto chvíli by měl být pacient pod dohledem zkušeného lékaře.

pobyt v lékařské nemocnici, včetně jídla; anestézie; léky proti bolesti používané po zákroku; fyzioterapie; jednorázové materiály použité během postupu; léky.

Celková částka tedy může začínat od 20 000 rublů a její horní hranice může dosáhnout až 80 000 rublů. Tuto studii lze provést zdarma, v běžné nemocnici, pokud existují důkazy od ošetřujícího lékaře a pokud má nemocnice vhodné vybavení a specialisty na tento typ diagnostiky.

V jakémkoli velkém městě existují soukromé kliniky, v nichž jsou klienti nabízeni k provedení tohoto typu vyšetření.

Artroskopie je moderní bezpečný diagnostický postup, který má mnoho výhod a je účinným nástrojem v diagnostice a léčbě kloubů.

Většina pacientů, kteří ji podstoupili, tvrdí, že artroskopický postup se pro ně stal jediným prostředkem, který jim pomohl při léčbě nemoci více než jiné metody léčby a diagnostiky. Rovněž poznamenávají, že rehabilitace je velmi důležitá..

Artroskopie ramenního kloubu

Celková částka tak může začít řezat a její horní práh může dosáhnout řezu. Tuto studii lze provést zdarma, v běžné nemocnici, pokud existují důkazy od ošetřujícího lékaře a pokud má nemocnice vhodné vybavení a specialisty na tento typ diagnostiky.

Artroskopie se provádí pouze ve stacionárních podmínkách. Tento postup zahrnuje předběžnou přípravu a také pooperační období zotavení.

V tuto chvíli by měl být pacient pod dohledem zkušeného lékaře.

pobyt v lékařské nemocnici, včetně jídla; anestézie; léky proti bolesti používané po zákroku; fyzioterapie; jednorázové materiály použité během postupu; léky.

Celková částka tedy může začínat od 20 000 rublů a její horní hranice může dosáhnout až 80 000 rublů. Tuto studii lze provést zdarma, v běžné nemocnici, pokud existují důkazy od ošetřujícího lékaře a pokud má nemocnice vhodné vybavení a specialisty na tento typ diagnostiky.

Artroskopie je moderní bezpečný diagnostický postup, který má mnoho výhod a je účinným nástrojem v diagnostice a léčbě kloubů.

Indikace pro artroskopii ramene a možné komplikace

Artroskopie se provádí ve dvou případech: když je vyžadována diagnostika kloubů nebo když je vyžadována chirurgická léčba. Procedura se provádí jak ve státních zdravotnických zařízeních, tak na soukromých klinikách..

Operace se provádí pomocí endoskopického zařízení - artroskopu. S ním je možné léčit nejen nemoci kloubů, ale také vazivový aparát. Procedura má šanci na pooperační komplikace: proto je řádná rehabilitace nesmírně důležitá. Záleží na tom polovina úspěchu celého ošetření..

1 Co dělá artroskopie ramene??

Jak je uvedeno výše, postup se používá k diagnostice různých onemocnění kloubu ak léčbě jeho patologických stavů. Včetně jeho použití lze použít při léčbě ramenního kloubu (na pravém a levém, na tom nezáleží).

Terapeutická artroskopie je dobrá, protože se jedná o minimálně invazivní techniku. To znamená, že během jeho implementace dochází k minimálnímu poškození tkáně. To zvyšuje úspěšnost léčby, snižuje pravděpodobnost pooperačních komplikací a operované tkáně se zotavují mnohem rychleji..

Ramenní artroskopie se nejčastěji provádí pro různá traumatická zranění, méně často pro vrozené vady a anomálie ve struktuře ramenního kloubu. Při diagnostice takových defektů se však postup často používá, zejména pokud MRI nebo CT nedávají úplný obraz patologie..

Zákrok lze provádět téměř na každém kloubu v lidském těle. Ve většině případů jsou však kyčelní, kolenní, ramenní a loketní klouby operovány. Účinnost metody přímo závisí na tom, kde je patologie lokalizována..

Díky artroskopii lze vyléčit více než tucet různých onemocnění ramene. Včetně ošetření je možné nejen klouby, ale také svaly se šlachy. Během zákroku mohou v místě prasknutí spojit svaly a šlachy, stabilizovat kloub, odstranit kostní nádory.
do menu ↑

1.1 Indikace pro

Artroskopie ramenních kloubů je předepsána pro tucet nemocí chrupavky a kostní tkáně, jakož i pro choroby svalů a šlach. Často s jeho pomocí léčí nestabilitu kloubů po sportovních zraněních..

Artroskopie ramenního kloubu

 1. Osteoartróza klavikulárně-akromiálního kloubu, různé degenerativní-dystrofické patologie.
 2. Subakromiální náraz.
 3. Capsulitida (také „zmrzlé rameno“).
 4. Roztržení a zranění rotátorové manžety.
 5. Dlouho tekoucí zánět šlach.
 6. Různá zranění šlach (včetně jejich prasknutí), prasknutí šlachové šňůry dlouhé hlavy bicepsu.
 7. Nestabilita ramene.
 8. Obvyklá dislokace (chronická destabilizace ramenního kloubu).

Artroskopii lze také použít k diagnostice popsaných onemocnění (i když z větší části je lze detekovat pomocí magnetické rezonance nebo počítačové tomografie).

Tento postup se často používá pro degenerativní patologie ramenních kloubů. Takových patologií může být několik desítek a některé z nich vznikají z neznámých důvodů (tj. Bez předchozích zranění nebo zjevných predispozic)..
do menu ↑

1.2 Kontraindikace

Artroskopie je považována za bezpečný postup s mírnou rehabilitační dobou. I takové bezpečné metody však mají kontraindikace..

Absolutní kontraindikace jsou následující:

 1. Infikovaná rána v místě zásahu.
 2. Obecné (systémové) infekční procesy.
 3. Hnisavé léze a těžké zánětlivé procesy v tkáních operovaného kloubu (kvůli nebezpečí infekce kloubu).
 4. Kostní nebo vláknitá ankylóza. To jsou patologie, ve kterých je kloubní mezera uzavřena kostí nebo pojivovou tkání. V důsledku ankylózy dochází k úplné imobilizaci postiženého kloubu..
 5. Celkové vyčerpání pacienta, těžká horečka, celková slabost, malátnost, kachexie.

Zdravé a zraněné rameno

 • nadměrné poškození při prasknutí vazového aparátu nebo kapsu kloubu se ztrátou těsnosti poškozeného kloubu nebo bez něj - kvůli neschopnosti řádně napnout dutinu kloubu pro následnou vizualizaci.
 • masivní krvácení v operovaném kloubu, prodloužené mírné krvácení - kvůli neschopnosti vypustit krev, což bude rušit vyšetření intraartikulárních struktur.

Popsané kontraindikace jsou relevantní pro diagnostickou i terapeutickou artroskopii ve vztahu k jakékoli skupině kloubů.
do menu ↑

1.3 Možné komplikace po artroskopii

Navzdory bezpečnosti, v relativně vzácných případech, může operace vést k vážným důsledkům pro zdraví pacienta. Naštěstí lze většinu komplikací pozorovat a zastavit během několika dnů nebo okamžitě „na místě“..

Možné komplikace artroskopie ramene:

 1. Poškození cévních větví (tepen nebo žil) nebo nervových uzlin. Komplikace má pravděpodobnost rozvoje méně než 1%, k tomu dochází velmi zřídka.
 2. Neurologické komplikace, včetně parestezie (necitlivosti) kožních míst. Obvykle je výsledkem neúspěšné anestézie s poškozením podkožních nervových uzlin. Situace je častá, ale obvykle dočasná, odezní sama o sobě a nemusí vždy vyžadovat léčbu.
 3. Protahování nebo poškození vazů šlach, svalů a jiných tkání obklopujících ramenní kloub. Relativně vzácná komplikace, která se obvykle zahojí během několika týdnů.
 4. Na konci operace velmi vzácně chirurg zapomene odstranit z dutiny rány jakýkoli nástroj, gázovou turundu nebo jiné lékařské doplňky. Někdy úlomky nástroje zlomené během operace spadnou do rány.
 5. Je možná tromboflebitida tepen nebo žil kolem ramenního kloubu..
 6. Možná pooperační infekční artritida vyskytující se v 0,5% případů.
 7. Zcela zřídka (ne více než 0,5%) se hemartróza vyvíjí s masivním a bolestivým krvácením v operovaném kloubu.
 8. Velmi zřídka se algodystrofický syndrom vyvíjí ve formě bolesti a imobilizace operovaného kloubu. Obvykle se s ním zachází úspěšně, ale po velmi dlouhou dobu (zotavení může trvat déle než rok).

2 Jaká je artroskopie ramenního kloubu?

Proces krok za krokem vypadá takto:

 1. Procedura začíná umístěním pacienta na operační stůl, takže pro chirurga je nejjednodušší přístup k postiženému kloubu. Obvykle je pacient položen na zdravou stranu, paže s postiženým ramenem je zvednuta a natažena pomocí zavěšeného zátěžového systému.
 2. Provede se propíchnutí: injekční stříkačka je vložena do kloubu a fyziologickým roztokem (fyziologický roztok) je čerpán skrz něj. Dělají to tak, aby se dutina co nejvíce protáhla: bez tohoto není možné vložit artroskop (s výjimkou poškození chrupavky).
 3. Na kožním integumentu se provede malý řez, kterým se kloubní dutina propíchne trokarem.
 4. Lékař zavádí artroskop a provádí počáteční vyšetření dutiny poškozeného kloubu.
 5. Pro zlepšení viditelnosti se navíc podává solný roztok.
 6. V případě potřeby lékař provede další vpichy, a to jak na začátku operace, tak po celou dobu jejího trvání. Skrze ně se vstřikuje nejen solný roztok pro proplachování kloubní dutiny, ale také různé chirurgické nástroje. Pacient v této fázi může pociťovat mírné nepohodlí v důsledku mechanické manipulace kloubu, ale nic víc (rameno neublíží).

Šití tkáně během artroskopie ramene

Po zákroku se na operační oblast aplikuje dezinfekční obvaz a předepisují se potřebné léky (v závislosti na situaci).
do menu ↑

2.1 Bolí to a za jakých anestézií?

Ramenní artroskopie se obvykle provádí v celkové anestezii. Používá se maska ​​nebo endotracheální anestézie. Takové druhy jsou docela bezpečné, zcela zbavují pacienta bolesti a relativně zřídka způsobují vedlejší účinky..

Lokální anestézie se používá méně často, ale ani s ní pacient necítí bolest. Po operaci se může objevit bolest a otok. Tyto vedlejší účinky jsou léčivy zastaveny..

Jaké anestetikum se používá pro lokální anestézii, závisí na onemocnění, které je třeba léčit. Někdy se používají kombinace dvojice anestetik. Lokální anestézie zahrnuje četné injekce anestetik kolem postiženého ramene, případně intraartikulární podávání léku proti bolesti.

Při takové operaci se však lokální anestézie používá jen zřídka: ačkoli pacient při takové expozici nepocítí bolest, může se cítit nepohodlně.

Spinální anestézie se také velmi zřídka provádí zavedením anestetika do míchy. Anestezie je v tomto případě dosažena na úrovni míchy: pacient během chirurgického zákroku nepociťuje nepříjemné pocity..

Jediným problémem jsou důsledky takové anestezie - spinální anestézie, i když vzácná, může způsobit docela závažné komplikace.
do menu ↑

2.2 Artroskopie kloubu (video)

2.3 Kde to stojí a kolik to stojí?

Operace se provádí pouze ve velkých státních nemocnicích nebo na velkých soukromých klinikách. Kolik stojí procedura - záleží na zdravotnickém zařízení a regionu.

Někdy je artroskopie prováděna zdarma, pokud má pacient kvótu. Problém je, že v tomto případě musíte počkat na operaci v pořadí podle priority. A fronta může být zpožděna o mnoho měsíců.

Náklady na placenou artroskopii ramen ve státních zdravotnických zařízeních činí v průměru 25 000 rublů. Na soukromých klinikách jsou náklady vyšší: od 35 do 40 tisíc.
do menu ↑

3 Rehabilitace po artroskopii ramene: jak se zotavit?

Zotavení po artroskopii je velmi důležité stadium, na kterém často závisí účinnost postupu. Pokud není rehabilitace provedena správně, jsou možné různé komplikace. Operované rameno se často hojí velmi často a pacient může pociťovat bolest nebo nepohodlí.

Rány po artroskopii ramene

Aby se těmto problémům zabránilo, mělo by se pooperační období uskutečnit za úplného a bezpodmínečného dodržování doporučení lékaře.

Fáze zotavení může zahrnovat takové techniky:

 1. Poprvé je pacient zcela omezen pohyby ovládaného ramene: nemůže být zatížen ani minimálně.
 2. Postupně začnou předepisovat fyzická cvičení v rámci cvičební terapie (fyzioterapeutický komplex).
 3. Předepisují se různé fyzioterapeutické procedury (s výjimkou tepelných - mohou vyvolat zánět), masáže (pouze ne ruční).
 4. Nejprve je možné nosit různé ortopedické výrobky, které znehybňují ovládané rameno.

Rehabilitace může být poměrně dlouhá a může trvat až šest měsíců.

Po rehabilitaci by měl pacient postupně zvyšovat zátěž kloubu. V prvních 2-3 letech po operaci budete muset navštívit lékaře, aby vyšetřil rameno (i když neexistují žádné komplikace: jen pro prevenci). Doporučuje se to provádět každých několik měsíců..